Over de Stichting

Tot 2014 heeft de TU Eindhoven (TU/e) ruimte en ondersteuning geboden aan Radiozendamateurs onder haar studentenpopulatie en aan andere Radiozendamateurs in de regio Eindhoven voor de opstelling van Radiostations inclusief bijbehorende antennes. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de hoogte van het gebouw E-hoog en de beschikbare infrastructurele faciliteiten. Er is in die periode veel onderzoek en ontwikkelingswerk verricht rond de Amateurdienst.

Voormalige TU/e locatie
De voormalige locatie op de Technische Universiteit Eindhoven

In 2014 heeft de TU/e de samenwerking helaas moeten beëindigen in verband met een andere bestemming voor het gebouw. Sinds dat moment zijn veel van de opgestelde Radiostations niet langer in gebruik, wat een serieuze beperking vormt in de onderzoeks- en ontwikkelmogelijkheden binnen de Amateurdienst.

Er zijn in de regionale gemeenschap van Radiozendamateurs veel ideeën ontstaan over nieuwe opstellocaties, vaak op bedrijfslocaties of openbare gebouwen, maar die lopen in veel gevallen vast op aspecten als eigendom, juridische verantwoordelijkheid en verzekeringen.

Op 25 augustus 2015 hebben drie Radiozendamateurs daarom de Heinrich Hertz Stichting opgericht met als doel daarmee de randvoorwaarden te scheppen waaronder heldere afspraken kunnen worden gemaakt tussen eigenaren, bemiddelaars en beheerders van locaties, houders van vergunningen, alsmede met andere belanghebbenden, zodat nieuwe Radiostations kunnen worden gerealiseerd. De oprichters zijn:

  • PA3GUO – Henk
  • PA1RB – Ralph
  • PE1MIX – Eric

Er is gekozen voor een stichtingsvorm die onafhankelijk is van bestaande verenigingen van Radiozendamateurs zodat effectief kan worden gehandeld, en het algemene belang van de Amateurdienst voor alle belangstellenden het beste kan worden gediend.