Update 13cm WebSDR

De 13cm WebSDR is sinds 7 september 2018 operationeel. Dit is weer ruim 2 maanden geleden. Tijd voor een update.

De WebSDR bestaat uit 3 ontvangers die zijn aangesloten op een horizontal rondom gevoelige gepolariseerde slot antenne met veel gain op 60m hoogte. Deze configuratie geeft mogelijkheden.

De eerste ontvanger wordt ingezet als een klassieke WebSDR.  In een straal van ongeveer 100km zijn regelmatig stations actief die hun eigen signaal kunnen terughoren. Ook verder weg lukt het ook. Met behulp van vliegtuig scatter zijn er enkele stations die over een afstand van 500 km hun eigen signaal kunnen terughoren. Andreas DJ5AR heeft op Youtube en op zijn website een leuk filmpje geplaatst waarin dat te horen is. Probeer het zelf ook eens en laat ons de resultaten weten!

Op 13cm blijken soms goede condities voor te komen en zijn bakens over grote afstanden te horen. Het is de moeite waard om regelmatig op de WebSDR in de bakenband ( 2320.800 – 2321.000 MHz ) te luisteren en de gehoorde bakens te loggen. Het blijkt bv dat we het baken GB3MHZ op 294km afstand elke dag kunnen horen. Een mooie conditie indicator richting west. In de tabel de top 4 beste DX met een audio opname van het signaal

Hieronder een kaartje met alle gehoorde stations in de afgelopen 2 maanden:

WebSDRPI6EHV-13cm-20181117

De tweede ontvanger is een baken logger. Elke 5 minuten wordt hiermee het signaal van 4 bakens gelogd en in een grafiek uitgezet. Op de website van de websdr wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat. Dit is een experimentele setup gemaakt in GNURadio en python scripts die we nog aan het fine-tunen zijn. In de eerste maand zorgde de software van deze ontvanger ervoor dat de hele server vast liep en herstart moest worden. Maar inmiddels is een stabiele situatie bereikt. Gebleken dat het dynamisch bereik van een rtl-sdr bij lange na niet toereikend is om de signaalsterktes te kunnen volgen en regelmatig zijn de signalen zo sterk dat ze clippen. Dat neemt niet weg dat de effecten van temperatuur wisselingen en inversies goed op de baken signalen is te zien. In de komende periode zal de output van de bakenlogger aangesloten worden op een propagatie waarschuwingssyteem waarmee via het amateur radio DMR, DapNet netwerk een bericht wordt verstuurd als de condities boven normaal zijn.

websdr_snr_beacons_avg_7days_ago_tropo

De derde ontvanger is primair bedoeld voor lage bitrate DATV ontvangst tot 2ks, maar kan ook voor andere experimenten worden gebruikt. Dit kan interessant zijn voor de radioamateurs die bv een adalm pluto of een lime sdr heben aangeschaft en daarmee willen experimenteren. Ook kan het dienen als tweede WebSDR. Zo is in zwitserland een baken op 2308 MHz actief bij condities zouden we deze ontvanger kunnen bijzetten om dit baken ook te kunnen ontvangen. Zo zijn er meer toepassingen te bedenken. Suggesties zijn welkom! De huidige status is dat deze ontvanger nog in aanbouw is. Inmiddels zijn wel daarvoor alle onderdelen binnen en kan het geheel in elkaar worden gezet. De verwachting is dat deze ontvanger over een paar maanden operationeel is.

De 13cm WebSDR is te bereiken op het volgende internet adres:

http://websdr.pi6ehv.ampr.org

 

DX op 10GHz WebSDR Eindhoven

Het laatste verslag over de 10GHz WebSDR is alweer een jaar oud. Dus weer tijd voor een update.

Afgelopen jaar is vanuit de techniek gezien de GPS antenne vervangen. Sindsdien blijft de LO van de ontvanger netjes gelocked op de referentie. Verder loopt de WebSDR zonder noemenswaardige issues lekker door. Op dit punt is dus weinig te melden.

Onlangs is de center frequentie van de bakenband ontvanger gewijzigd naar 10368.899MHz. Het baken ON0TB zit op 10368.900MHz en viel precies op de nul Hz waardoor deze niet was te horen. Door de ontvanger met 1kHz te verschuiven is ON0TB nu wel continue hoorbaar met een mooi stabiel signaal. ON0TB staat op 115km afstand op de Botrange en heeft een zendvermogen van 10mW in een 10db slotted waveguide. Het is alleen een carrier, dus geen modulatie. Deze carrier is gelocked aan een GPS referentie.

In het afgelopen jaar is wel weer leuke DX gehoord en de best DX is afgelopen zomer verbeterd door de ontvangst van LB2SHF/B in het locatorvakje JO48AD. Dat is een afstand van maar liefst 766km via Tropo! LB2SHF/B is in de afgelopen zomer zelfs meerdere malen in de tijd gelogd. Interessant is dat dit tropo pad vaker blijkt voor te komen.
Afgelopen zomer is ook OE5VRL/5 gelogd. Dit is een afstand van 720km! In dit geval was de propagatie regenscatter. Tijdens de zomerse onweersbuien wordt ook zeer regelmatig het signaal van OK1JKT (560km) gelogd.

Hieronder een kaartje met alle gelogde stations in de periode 2017-06-01 en nu. In het log staan 55 unieke stations. De stations waar de locatie van bekend is zijn in het kaartje geplot.

WebSDRPI2EHV-3cm-20180924
Er komen regelmatig vragen binnen over de orientatie van de 10GHz antenne. Op de website is hierover extra informatie toegevoegd. Wellicht ten overvloede hier het internet adres waar de 10GHz ontvanger bereikt kan worden:

http://websdr.pi2ehv.ampr.org

Het blijkt dat de ontvanger best gevoelig is en de kans groot is om je 3cm eigen signaal terug te kunnen horen. Zelfs over grotere afstanden. Leuk om mee te experimenteren.

 

13cm WebSDR is geinstalleerd en aangezet

Screenshot from 2018-09-08 10-45-50

Op vrijdagavond 7 september was het zover en is de 13cm websdr geinstalleerd en aangezet.

Daarvoor gingen Eric PE1MIX, Rob PE1ITR en Arno PE1RDP bepakt met de spullen naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Eric had het weekend daarvoor al de GPS antenne en de pre-amp op het dak gemonteerd. Het was die avond dus alleen een kwestie van de ontvanger in het rack van PI6EHV schroeven, de connectors erin steken en de apparatuur aanzetten. Dankzij een goede voorbereiding werkte alles meteen. We konden meteen al een aantal 13cm bakens op enige afstand ontvangen en dat was meteen een mooie bevestiging dat de ontvanger werkte. Ook de wifi connectie naar het internet via hamnet naar node PI2EHV werkte prima.

In het weekend werd meteen flink gebruik gemaakt van de ontvanger. Zo konden bakens worden ontvangen met als verste baken F6DWG/B op 308km afstand.
Ook waren er stations die probeerde het eigen signaal terug te ontvangen. Dit lukt prima. Zo werden als verste stations gehoord G4BRK op 473km en DL6NCI op 462km afstand. Op 13cm kan je prima verbndingen maken via vliegtuigscatter en op die manier konden deze stations het eigen signaal via de websdr ook terughoren. Hieronder een kaartje met de locaties van de ontvangen stations in de eerste 3 dagen.

WebSDRPI6EHV-13cm-20180910

De 13cm WebSDR heeft 3 sdr ontvangers, ieder met een eigen doel. 1 ontvanger zal altijd gebruikt worden voor de WebSDR. De tweede ontvanger wordt gebruikt voor het continue monitoren van bakenzenders. De derde zal gebruikt worden om DVB-S signalen met een lage symbol rate te ontvangen en door te zetten naar internet. De laatste twee ontvangers zullen in de komende periode een voor een in gebruik worden genomen.
Op de websdr is een webpagina actief waar meer informatie staat over status en setup. Ook is via deze pagina de WebSDR ontvanger te bereiken. Het webadres is: http://websdr.pi6ehv.ampr.org.

pi6ehv-websdr

pi6ehv-antennes

LoRaWAN gateway voor The Things Network actief op de V-tower

 

LoRaWAN with a view
LoRaWAN antenne met uitzicht op de skyline van Eindhoven

Op vrijdag 19 mei 2017 is op de V-tower een LoRaWAN gateway geplaatst en geactiveerd. Deze gateway voorziet in dekking voor The Things Network rond Eindhoven Airport.

 

Iedereen die dat wil kan via The Things Network gratis gebruik maken van dit network om draadloos sensoren aan te sluiten.

Verder lezen LoRaWAN gateway voor The Things Network actief op de V-tower