Uitzicht op het activeren van PI2EHV, het 70cm relais van Eindhoven

Beoogde opstellocatie PI2EHV
De beoogde nieuwe opstellocatie voor PI2EHV

Na een lange periode van zoeken is er inmiddels concreet uitzicht op een nieuwe opstelplaats voor het 70cm relais.

Er is een bedrijf bereid gevonden om haar hoge dak beschikbaar te stellen als opstelplaats voor een antenne-installatie, en bovendien ook nog de ruimte en faciliteiten om de repeater-apparatuur  te plaatsen en te voeden. Als de huidige plannen verwezenlijkt kunnen worden kan het 70cm relais van Eindhoven dan ook nog in 2015 weer QRV zijn!

Verder lezen Uitzicht op het activeren van PI2EHV, het 70cm relais van Eindhoven