LoRaWAN gateway

Inleiding

De LoRaWAN gateway is een toegangspunt voor het open netwerk van The Things Network ten behoeve van draadloze gegevensoverdracht van en naar sensoren. Radiocommunicatie vindt plaats in de 868 MHz ISM-band.

Zoals te zien heeft Eindhoven inmiddels een heel redelijke dekking met TTN gateways.

Door de unieke hoge opstellocatie op de V tower (Het kantoor van Valid nabij Eindhoven Airport) heeft deze gateway een uitzonderlijk groot bereik:

Dit komt ook tot uitdrukking in het aantal LoRaWAN berichten dat inmiddels door deze gateway is ontvangen, meer dan 10 miljoen! En deze gateway heeft reeds meer dan 100.000 berichten verzonden.

Opzet

Voor een uitgebreide beschrijving van de architectuur van The Things Network wordt verwezen naar de wiki pagina’s van TTN. Op deze plaats volstaat het aan te geven dat de Gateway de radioverbinding tot stand brengt tussen de backend van The Things Network, en nodes.

The Things Network is een open netwerk, waardoor het een ieder vrij staat om nodes te maken en aan te sluiten. De capaciteit van de gateway is zo’n 1000 nodes.
De Gateway op de V-tower is middels HAMNET worden aangesloten op de backend van The Things Network.

Gebruik

Het gebruik van de gateway staat iedereen vrij en kan middels zelfbouw nodes, of kant en klare LoRaWAN producten. Hiervoor is geen vergunning noodzakelijk, en men hoeft geen radioamateur te zijn.

Apparatuur

De Gateway is opgebouwd met de volgende standaard componenten:

Voeding vindt plaats middels een passieve PoE oplossing.

Met behulp van bovenstaande componenten is de gateway hardwarematig opgebouwd:

Vergelijkbare projecten zijn te vinden op de betreffende wiki pagina’s van The Things Network.

Ten opzichte van het standaard ontwerp zin twee functionele componenten toegevoegd:

De volgende twee antennes zijn in gebruik:

Verder worden de volgende componenten gebruikt om eventuele overspanning af te voeren:

Er is in de behuizing een passieve splitter ingebouwd ten behoeve van medegebruik van het GPS antennesignaal door de 10 GHz WebSDR. Voeding van de antenne vindt plaats vanuit de LoRaWAN gateway.

Beheer

Het beheer en onderhoud van de LoraWAN gateway wordt uitgevoerd door PA1RB, waarbij software en settings op afstand kunnen worden aangepast doordat de implementatie is gebaseerd op Balena.

Opstelling

Wij zijn bijzonder blij dat we gebruik mogen maken van de faciliteiten van Valid, die haar hoofdkantoor in de V-tower nabij Eindhoven airport heeft staan. De antennes op het dak staan daarmee op 64 meter hoogte wat een imposant zichtbereik oplevert! Tevens maken we gebruik van het feit dat HAMNET beschikbaar is op deze repeaterlocatie.

De gateway is ingebouwde in een waterdichte behuizing en voor het LoRaWAN verkeer wordt gebruik gemaakt van een Kathrein 730.028 rondstralende antenne (864-868 MHz).

Status

Op 19 mei 2017 is de LoRaWAN gateway geïnstalleerd op de V-tower en sinds die tijd vrijwel onafgebroken operationeel.

Inmiddels (juni 2020) zijn door deze gateway 10 miljoen LoRaWAN berichten ontvangen (The Things Network en andere netwerken gecombineerd), en heeft deze gateway heeft meer dan 100.000 LoRaWAN berichten vanuit The Things Network verzonden.