Heinrich Rudof Hertz

Over Heinrich Hertz

Heinrich Rudolf Hertz was een Duits natuurkundige die het bestaan van elektromagnetische straling heeft aangetoond en daarmee de directe bevestiging leverde van de theorie van James Clerk Maxwell.

Een amusante quote van Hertz zelf over het resultaat van zijn experiment:

“Het is van geen enkel nut… Het is slechts een experiment dat bewijst dat Maestro Maxwell gelijk had. We hebben slechts deze mysterieuze elektromagnetische golven die we met het blote oog niet kunnen zien, maar ze zijn er wel.”

Gelukkig ging Guglielmo Marconi in 1894 verder met het experimenteren aan deze “hertz-golven“, en heeft daarmee de grondslag gelegd voor de moderne draadloze communicatie. Radiozendamateurs en Luisteramateurs zetten die experimenten en ontwikkelingen vandaag nog altijd voort, wat regelmatig tot grote en kleine vondsten leidt.

Graag eren wij Heinrich Rudolf Hertz voor het baanbrekende werk dat hij heeft geleverd en voor de rol die hij heeft gespeeld in de historie. Hij vormt de brug tussen het theoretische werk van Maxwell en de praktische toepassing door Marconi.

In dezelfde gedachte willen wij met de Heinrich Hertz Stichting de brug zijn tussen mooie ideeën over radiocommunicatie en de praktische realisatie daarvan in de gemeenschap van Radiozendamateurs en Luisteramateurs.

Meer informatie over de persoon Heinrich Rudolf Hertz en zijn werk is onder meer te vinden op:

Wikipedia

Historiek

Famous Scientists

NASA