Doneren

De Heinrich Hertz Stichting is een non-profit organisatie die in dienst staat van de Amateurdienst zoals die wordt uitgevoerd door Radiozendamateurs en Luisteramateurs.

Wij zijn zeer erkentelijk voor financiële donaties die deze werkzaamheden mogelijk maken. Uw bijdrage wordt onder meer gebruikt om materiaal aan te schaffen voor de onbemande radiostations, onderhoud te plegen, aansprakelijkheid te verzekeren en om te voldoen aan onze administratieve verplichtingen.

Uw bijdrage is van harte welkom op onze bankrekening:

Heinrich Hertz Stichting
IBAN: NL97 RBRB 0919 6238 59