Update 13cm WebSDR

De 13cm WebSDR is sinds 7 september 2018 operationeel. Dit is weer ruim 2 maanden geleden. Tijd voor een update.

De WebSDR bestaat uit 3 ontvangers die zijn aangesloten op een horizontal rondom gevoelige gepolariseerde slot antenne met veel gain op 60m hoogte. Deze configuratie geeft mogelijkheden.

De eerste ontvanger wordt ingezet als een klassieke WebSDR.  In een straal van ongeveer 100km zijn regelmatig stations actief die hun eigen signaal kunnen terughoren. Ook verder weg lukt het ook. Met behulp van vliegtuig scatter zijn er enkele stations die over een afstand van 500 km hun eigen signaal kunnen terughoren. Andreas DJ5AR heeft op Youtube en op zijn website een leuk filmpje geplaatst waarin dat te horen is. Probeer het zelf ook eens en laat ons de resultaten weten!

Op 13cm blijken soms goede condities voor te komen en zijn bakens over grote afstanden te horen. Het is de moeite waard om regelmatig op de WebSDR in de bakenband ( 2320.800 – 2321.000 MHz ) te luisteren en de gehoorde bakens te loggen. Het blijkt bv dat we het baken GB3MHZ op 294km afstand elke dag kunnen horen. Een mooie conditie indicator richting west. In de tabel de top 4 beste DX met een audio opname van het signaal

Hieronder een kaartje met alle gehoorde stations in de afgelopen 2 maanden:

WebSDRPI6EHV-13cm-20181117

De tweede ontvanger is een baken logger. Elke 5 minuten wordt hiermee het signaal van 4 bakens gelogd en in een grafiek uitgezet. Op de website van de websdr wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat. Dit is een experimentele setup gemaakt in GNURadio en python scripts die we nog aan het fine-tunen zijn. In de eerste maand zorgde de software van deze ontvanger ervoor dat de hele server vast liep en herstart moest worden. Maar inmiddels is een stabiele situatie bereikt. Gebleken dat het dynamisch bereik van een rtl-sdr bij lange na niet toereikend is om de signaalsterktes te kunnen volgen en regelmatig zijn de signalen zo sterk dat ze clippen. Dat neemt niet weg dat de effecten van temperatuur wisselingen en inversies goed op de baken signalen is te zien. In de komende periode zal de output van de bakenlogger aangesloten worden op een propagatie waarschuwingssyteem waarmee via het amateur radio DMR, DapNet netwerk een bericht wordt verstuurd als de condities boven normaal zijn.

websdr_snr_beacons_avg_7days_ago_tropo

De derde ontvanger is primair bedoeld voor lage bitrate DATV ontvangst tot 2ks, maar kan ook voor andere experimenten worden gebruikt. Dit kan interessant zijn voor de radioamateurs die bv een adalm pluto of een lime sdr heben aangeschaft en daarmee willen experimenteren. Ook kan het dienen als tweede WebSDR. Zo is in zwitserland een baken op 2308 MHz actief bij condities zouden we deze ontvanger kunnen bijzetten om dit baken ook te kunnen ontvangen. Zo zijn er meer toepassingen te bedenken. Suggesties zijn welkom! De huidige status is dat deze ontvanger nog in aanbouw is. Inmiddels zijn wel daarvoor alle onderdelen binnen en kan het geheel in elkaar worden gezet. De verwachting is dat deze ontvanger over een paar maanden operationeel is.

De 13cm WebSDR is te bereiken op het volgende internet adres:

http://websdr.pi6ehv.ampr.org