13 cm WebSDR, de stand van zaken.

Een bescheiden oproep om donaties heeft al resultaat opgeleverd!

In kleine kring was al bekend gemaakt dat we een WebSDR voor 13 cm wilden gaan maken. De stichting heeft echter afgelopen jaar helaas wat in moeten teren op de algemene reserves om de lopende kosten te kunnen dekken. Daardoor moesten er voor de realisatie van de 13 cm WebSDR fondsen worden gezocht. Een oproep op de lokale zondagochtend ronde heeft al tot resultaat geleid en de WebSDR gaat er komen! Het benodigde bedrag is nog niet binnen maar we zijn al een heel stuk op weg. Op deze pagina zullen we de stand van de donaties bijhouden, het streefbedrag is € 1000,-.

Omdat we er, wellicht een beetje optimistisch, van uit waren gegaan dat de benodigde fondsen er wel zouden komen was de bouw al gestart. Op de onderstaande foto de huidige stand van zaken voor wat betreft de bouw van de 1HE  hoogfrequent-unit. Deze wordt opgebouwd volgens het blokschema elders op de website.