C4FM geactiveerd op de ingang van PI2EHV

C4FM menuSinds woensdag 9 maart is C4FM geactiveerd op de ingang van het 70-cm relais van Eindhoven. Dat betekent dat het relais zowel in FM analoge spraak als in C4FM digitale spraak gewerkt kan worden. De uitgang zendt het ingekomen signaal altijd als FM analoge spraak uit.

Inmiddels zijn al de nodige ervaringen opgedaan met het gebruik van de ingang in “mixed mode”. Het relais detecteert prima of een inkomend signaal digitaal of analoog is en zet dit zo nodig om naar analoog voordat het wordt uitgezonden. Het relais kan zowel met Voice/Data mode (6,25 kHz) als met Voice Full Rate mode (12,5 kHz) overweg. C4FM klinkt duidelijk beter dan D-STAR, maar je hoort nog wel de effecten van de codec. Ruis en flutter worden overigens keurig geëlimineerd.

Er zijn op dit moment geen plannen om de uitgang ook digitaal te maken. In de eerste plaats wordt dit niet toegestaan door de vergunningsvoorwaarden, en in de tweede plaats kunnen repeatergebruikers zonder C4FM apparatuur dan geen QSO maken met amateurs die in digitale mode zenden.

Omdat de ervaringen met mixed mode op de ingang tot op heden positief zijn hebben we besloten om deze instelling voorlopig te handhaven zodat er verder mee kan worden geëxperimenteerd.

Meer informatie is te vinden op de website van de firma Yaesu en daar is ook een document met verdere informatie te vinden.